Nhân sự

Hiểu được “nguồn nhân lực” là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, bê tông Hiệp Hưng luôn chú trọng đến việc chăm sóc đời sống của nhân viên cũng như xây dựng các chính sách đào tạo phát triển đội ngũ.

Cán bộ nhân viên của bê tông Hiệp Hưng đều là những nhân sự được tuyển chọn kỹ càng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm. Với nỗ lực và tâm huyết của một tập thể gắn kết và chuyên nghiệp, chúng tôi tin rằng Hiệp Hưng sẽ luôn mang tới những sản phẩm chất lượng nhất cũng như dịch vụ chuyên nghiệp nhất tới quý khách hàng.

 1. Tài chính kế toán: Fianncial accounting department
  • kế toán tổng hợp: General Accountant
  • thủ quỹ: Cashier
  • kế toán viên: Accountant
 2. Phòng Kinh doanh: Sales Department
  • Bán hàng: salesperson
  • Marketing: marketing
 3. Phòng vật tư: Supplies department
  • vật tư sản xuất: manufacturing material
  • vật tư dự phòng: reserve material
  • thu mua: procurement
 4. Phòng sản xuất: Manufacturing Department
  • đội ngũ phục vụ trạm trộn: staffs for mixing plant
 5. Phòng quản lý chất lượng: quality management Department
  • kiếm soát chất lượng sản phẩm: controlling quality of products
  • kiểm tra thí nghiệm vật liệu: checking the experiments of materials
  • hồ sơ kĩ thuật: technical documents
 6. Phòng Hành chính- Nhân sự: Administration- Human resource Department
  • Hành chính: administration
  • Nhân sự: Human resource
 7. Phòng thiết bị-bảo trì: Maintenance – Equipment Department
  • Đội xe: washing trucks
  • Đội bảo trì, sữa chữa: Maintenance team