Conventional concrete

Fresh concrete is a mixture of materials: cement, solid aggregates, water and additives mixed at the mixing station and transported by specialized vehicles to transport fresh concrete to the construction site.

Công dụng sản phẩm

Là loại vật liệu dùng để thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, các cấu kiện đúc sẵn, các công trình giao thông…

Đặc tính kỹ thuật

  • Đa dạng về chủng loại
  • Mác từ 10 MPa – 50 MPa, sử dụng cho các cấu kiện khác nhau (bê tông lót, sàn, cột, móng, tường vây, cọc khoan nhồi…) tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế.
  • Độ sụt từ 10±2(cm) ÷ 20 ±2(cm), phù hợp với các điều kiện thi công khác nhau cho từng hạng mục khác nhau.
  • Chống thấm: B2÷B12, phù hợp các hạng mục có yêu cầu về khả năng chống thấm.
  • Cường độ sớm: 7 ngày hoặc 3 ngày, nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển coppa.
  • Nhiệt độ thấp nhất đạt 28oC.
  • Nguyên vật liệu sử dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong và ngoài nước.
  • Thiết kế cấp phối bê tông với thành phần tối ưu.
  • Chất lượng bê tông ổn định.
  • Đánh giá chất lượng và nghiệm thu  theo TCVN, BS, ASTM hoặc theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.