Bê tông cường độ sớm

Bê tông tươi cường độ sớm là loại bê tông đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

Công dụng sản phẩm

  • Rút ngắn tiến độ thi công, thời gian luân chuyển coffa.
  • Phù hợp một số công nghệ thi công đặc biệt như coffa trượt.
  • Sử dụng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Đặc tính kỹ thuật

  • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong và ngoài nước.
  • Cường độ bê tông phát triển sớm (18 giờ – 24 giờ).
  • Tính công tác cao, độ sụt ≥ 18±2(cm).
  • Thời gian ninh kết của bê tông được rút ngắn.
  • Thành phần cấp phối bê tông tối ưu, tỷ lệ N/X rất thấp (≤0.3).
  • Sử dụng phụ gia siêu hóa dẻo và phụ gia hoạt tính trong thiết kế cấp phối.
  • Nguyên vật liệu sử dụng đảm bảo các yêu cầu khắc khe như bê tông tươicường độ cao.