Năng lực thiết bị

Bên cạnh sự sẵn sàng hỗ trợ vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng Việt Nam, Bê tông Hiệp Hưng hiện là doanh nghiệp cân đối tốt nguồn tài chính, đảm bảo hoàn thanh các dự án mà công ty đang và sẽ tham gia cung ứng.

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Công suất 120m3/h

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU FLC & RRL

lưu trữ thông tin và kiểm tra thông số

XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG

an toàn và nhanh chóng

HỆ THỐNG CÂN PHỄU

600kg – 4000kg

XE TẢI NHỎ

2,5 tấn

MÁY NÉN THÍ NGHIỆM

master 300KN