CÔNG TY BÊ TÔNG HIỆP HƯNG

Là nhà máy bê tông đầu tiên tại Huyện Đại Lộc
đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bê tông công nghệ cao...
CÔNG TY BÊ TÔNG HIỆP HƯNG

Là nhà máy bê tông đầu tiên tại Huyện Đại Lộc
đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bê tông công nghệ cao...

Năng lực thiết bị

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

Công suất 120m3/h

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU FLC & RRL

lưu trữ thông tin và kiểm tra thông số

XE BƠM CẦN

an toàn và nhanh chóng

HỆ THỐNG CÂN ĐO THÍ NGHIỆM

600kg – 4000kg

BƠM ĐÙN

JUNJIN

MÁY NÉN MẪU

master 300KN

Đối tác - Khách hàng