Bê tông ít tỏa nhiệt

Bê tông tươi ít tỏa nhiệt là loại bê tông tươi đặc biệt, sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt hoặc tro bay trong thành phần cấp phối bê tông, kết hợp với hệ thống làm mát cốt liệu, công nghệ làm lạnh nước đặc biệt nhằm tạo ra loại bê tông lạnh, đảm bảo kiểm soát tốt nhiệt thủy hóa của xi măng trong suốt quá trình đóng rắn.

Công dụng sản phẩm

Giảm nguy cơ nứt kết cấu do nhiệt cho các công trình bê tông khối lớn.

Đặc tính kỹ thuật

  • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về bê tông tươi khối lớn.
  • Sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt hoặc tro bay trong thiết kế cấp phối bê tông tươi.
  • Tối ưu về hàm lượng xi măng.
  • Nhiệt độ nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát ở mức thấp nhất.
  • Đảm bảo nhiệt độ bê tông tươi tại công trường và nhiệt độ trong lòng khối bê tông sau khi đóng rắn ở mức thấp.
  • Kiểm soát sự chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm trong bê tông phù hợp TCVN 305:2004.